O Heinrichu von Kleist

Najsłynniejszy syn Frankfurtu

Heinrich von Kleist pochodził ze starej pomorskiej rodziny szlacheckiej. Zgodnie z tradycją, w wieku 14 lat wstąpił do Królewskiego Pruskiego Regimentu Piechoty nr 15 (Regiment Garde). Po siedmiu latach służby wojskowej złożył dymisję "z powodu zamiłowania do nauk" i rozpoczął studia na Brandenburskim Uniwersytecie Państwowym we Frankfurcie nad Odrą. Wiosną 1800 r. Kleist zaręczył się z Wilhelmine von Zenge, córką komendanta miasta, ale już w sierpniu 1800 r. przerwał studia i opuścił Frankfurt, wracając tam tylko na kilka dni. Podróżował do Würzburga i Paryża, a także spędził kilka miesięcy w Szwajcarii. Jego pierwsze dzieło "Die Familie Schroffenstein" zostało opublikowane w 1803 r.

“Chcę się teraz nakarmić
karmić się poprzez moje dramatyczne dzieła.“
Heinrich von Kleist

Po dobrowolnej rezygnacji z kariery urzędniczej, Kleist od 1807 roku żył jako niezależny pisarz w Dreźnie, Pradze i Berlinie. Publikował czasopismo artystyczne i gazetę codzienną; w sumie Kleist pozostawił po sobie 8 dramatów, 8 opowiadań, 2 eseje, 29 wierszy, 12 esejów, 3 bajki, 55 epigramatów, 1 sielankę i 17 anegdot. Trzy z jego dramatów zostały wystawione po raz pierwszy za jego życia.

21 listopada 1811 roku Heinrich von Kleist zastrzelił Henriette Vogel, znajomą z berlińskich kręgów, oraz siebie. Oboje zostali pochowani bezpośrednio w miejscu śmierci nad Kleiner Wannsee pod Berlinem.

Tablica chronologiczna