Kleist bez granic

Poprzez obszar roboczy "Kleist bez granic" Kleist-Museum chce zwiększyć dostęp do dziedzictwa literackiego i kulturowego Heinricha von Kleista. W tym celu muzeum dąży do wymiany z różnymi podmiotami, stowarzyszeniami i instytucjami w mieście partnerskim Frankfurtu nad Odrą – Słubicach i regionie.

Wspólnie badamy nowe formy i sposoby dogłębnego zajmowania się językiem i literaturą. Czyniąc to, kierujemy się różnorodnością kulturową i językową ludzi w naszym społeczeństwie, których udział w kulturze w muzeum i poza nim ma zostać wzmocniony.

Dzięki programowi "360° – Fundusz dla Kultur Nowego Społeczeństwa Miejskiego" Federalna Fundacja Kultury wspiera instytucje kulturalne w bardziej intensywnym radzeniu sobie z migracją i różnorodnością oraz w tworzeniu nowego dostępu i widoczności dla grup społecznych, do których dotychczas nie docierano w wystarczającym stopniu. W tym celu modelowy program, w którym uczestniczy 39 instytucji kulturalnych w całym kraju, promuje różnorodne podejścia mające na celu otwartość związaną z różnorodnością w obszarach programowania, publiczności i personelu.


Kontakt

Dr.  Adrian Robanus (i. V.)
Tel.: +49 335 387 221-23
E-Mail: robanus@kleist-museum.de


Projekty

"Rozbity dzban"

Umiejętność czytania jest promowana w ramach edukacji kulturalnej z dziećmi w wieku szkolnym i w świetlicach. Aby wesprzeć polsko-niemiecką promocję czytelnictwa w przyszłości, opowiadanie "Der zerbrochene Krug" (Rozbity dzban), zaadaptowane dla dzieci ze sztuki Kleista, zostało przetłumaczone na język polski we współpracy z Kindermann Verlag i wyprodukowane w nakładzie 500 książek. Tłumaczenie na język niemiecki wykonała Barbara Kindermann, ilustracje Willi Glasauer, a tekst na język polski przełożył Krzysztof Iwanowski.

"Rozbity Dzban" jest dostępny bezpłatnie dla szkół podstawowych, średnich i wszystkich instytucji, w których nauczany jest język polski. Zapytania w tej sprawie są zawsze mile widziane.

Dofinansowano w ramach programu "360° – Fundusz Kultur Nowego Społeczeństwa Miejskiego" Federalnej Fundacji Kultury.


Promowane w programie