language selection
Easy Language

Kolekcje

Liczące około 100 000 eksponatów Kleist-Museum posiada obecnie najobszerniejszą dokumentację dotyczącą Heinricha von Kleista i jego współczesnego otoczenia.

Kolekcja/Archiwum

Kolekcja zawiera skarby Kleist-Museum. Są one tak różnorodne, fascynujące i niezwykłe jak Heinrich von Kleist, jego dzieła i historia jego wpływów.

 

Więcej

Biblioteka

Biblioteka specjalna i badawcza Kleist-Museum posiada wszystkie pierwsze wydania Heinricha von Kleista, obszerną kolekcję klasycznych wydań, a także odpowiednią literaturę wtórną.

Więcej

Badania

Kleist-Museum jest ośrodkiem badawczym i naukowym. Pracownicy prowadzą własne badania, których wyniki prezentowane są w formie wystaw, konferencji i publikacji, a także wspierają badania zewnętrzne poprzez udostępnianie zbiorów.

Więcej