Tutaj można znaleźć specjalne uwagi
na temat dostępu do muzeum bez barier.
Bariery to przeszkody w środowisku.
Nazywa się je bar-je-re.

Wolność od barier oznacza:
Wszyscy ludzie mogą z czegoś korzystać.
Na przykład osoby na wózkach inwalidzkich potrzebują podjazdów.
Osoby niewidome potrzebują alfabetu Braille'a.
Osoby niesłyszące potrzebują języka migowego.

Osoby z upośledzeniem chodzenia

Przed muzeum znajdują się kamienie Holpera.
Na wystawę można dostać się windą.
Sale wystawowe są bezbarierowe.
Tylko jeden pokój i ogród nie są.
Ponieważ tam budujemy.

Osoby z upośledzeniem słuchu

Wiele informacji można przeczytać na wystawie.
Ale są też oferty do wysłuchania.
Czasami nie ma do tego tekstu.

Osoby z upośledzeniem wzroku

Większość informacji jest do przeczytania.
Nie posiadamy przewodnika audio.
Audioprzewodnik to urządzenie z nagraniami dźwiękowymi.
Wymawia się je: au-di-o geit.
Nagrania dźwiękowe prowadzą zwiedzających przez muzeum.

Na podłodze nie ma rowków.
Osoby niedowidzące wyczuwają rowki za pomocą laski osoby niewidomej.
Pomagają im one w orientacji.

Toaleta bez barier

W muzeum znajduje się 1 toaleta z dzwonkiem alarmowym.
Toaleta jest pozbawiona barier i znajduje się na parterze.
Znajduje się tuż obok schodów prowadzących na górę.